« «»

« «»

1. , ; 2. , , 3. , ,

: . : . , . , . 167. : (3912) 55‒14‒00, 68‒31‒96 : (3912) 55‒11‒10 : karavay@house.krasnoyarsk.su


: . : , , . « «» — : 2460026202 : 41060480 : 215 .

. « «» ? !
« «»

: 2460026202
« «» .
« «»
« «»

?

   «  «»?

!

   «  «»
. .
...

?

? ?
...